Innowacja peagogiczna

Podsumowanie innowacji pedagogicznej 

„Cztery pory roku w literaturze i poezji dziecięcej”

Uczniowie klasy 3a zakończyli cykl lekcji innowacyjnych pod kierunkiem Katarzyny Cygnarowicz, nauczyciela współorganizującego kształcenie – trwający od września 2019 r. do maja 2021 r. 

W roku szkolnym 2019/2020 w innowacji również brali udział uczniowie klasy 3b z wychowawcą Małgorzatą Cerazy. 

Uczniowie poprzez udział w innowacji poszerzyli wiedzę na temat czterech pór roku, rozwinęli umiejętność czytania ze zrozumieniem jak również wykazali się zdolnościami plastycznymi. Czytając literaturę, poezję poszukiwali różnych widomości na temat cech przyrody o danej porze roku. Umieli  przedstawić w pracach  plastycznych treść czytanych wierszy uwzględniając aktywności  sportowe i prace związane z porami roku. Potrafili budować piękne wypowiedzi podczas omawiania poszczególnych fragmentów literackich.

30 kwietnia 2021 r. odbyła się lekcja cyklu wiosennego na której obecna była pani wicedyrektor Marta Gawęda, a 31 maja zrealizowana została lekcja dotycząca cyklu letniego oraz podsumowująca całość innowacji na której była obecna pani wicedyrektor Agnieszka Bajda i pan dyrektor Zbigniew Solak. 

Bardzo dziękuje rodzicom wszystkich uczniów biorących udział w tej innowacji pedagogicznej za motywowanie swoich dzieci do aktywnego udziału począwszy od poszukiwania odpowiedniej literatury, poprzez wspólne czytanie, recytacje, wykonanie prac plastycznych oraz przygotowanie strojów
i rekwizytów wykorzystanych podczas lekcji. 

IMG 20210430 080842

IMG 20210531 091310

IMG 20210531 091318

IMG 20210531 091400

IMG 20210531 122134

 

Skip to content