Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kazimierza Brodzińskiego w Bochni

 

 1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza:
 • pierwsze trwa od 1 września 2021 r. do 14 stycznia 2022 r.
 • drugie trwa od 31 stycznia do 24 czerwca 2022 r.
 1. Terminy klasyfikacyjnych zebrań Rady Pedagogicznej:
 • za pierwsze półrocze – 14 stycznia 2022 r.
 • za drugie półrocze – 20 czerwca 2022 r.
 1. Przerwy świąteczne
 • zimowa – 23 do 31 grudnia 2021 r.
 • wiosenna – 14 do 19 kwietnia 2022 r.
 1. Ferie
 • zimowe – 17 do 30 stycznia 2022 r.
 • letnie – 27 czerwca do 31 sierpnia 2022 r.
 1. Egzamin ósmoklasisty (dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych                                           i opiekuńczych dla klas I – VII)

24 maja 2022 r. – język polski

25 maja 2022 r. – matematyka

26 maja 2022 r. – język angielski

 1. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

12 listopada 2021 r. *

2 maja 2022 r.

17 czerwca 2022 r.

 1. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (obowiązuje inna forma zajęć):

14 października 2021 r. – Dzień Edukacji Narodowej

1 czerwca 2021 r. – Dzień Dziecka

 1. Terminy zebrań wychowawców z rodzicami:

1 – 8 września 2021 r.

22 – 24 listopada 2021 r.

31 stycznia – 3 lutego 2022 r.

25 – 27 kwietnia 2022 r.

 1. Dzień otwarty z wykorzystaniem Microsoft Teams

1 grudnia 2021 r. (godz. 17:00 do 19:00)

28 kwietnia 2022 r. (godz. 16:00 do 19:00)

 1. Zakończenie roku szkolnego:

24 czerwca 2022 r. – dla klas I – VIII szkoły podstawowej

 • lipca 2022 r. – dla oddziałów przedszkolnych.

*

uzgodniono dodatkowy dzień wolny w oparciu o opinię Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kazimierza Brodzińskiego w Bochni z dn. 9 listopada 2021 r.

Skip to content