Koło informatyczne

Koło informatyczne ma za zadanie rozwijanie umiejętności posługiwania się sprzętem komputerowym, rozwijanie zainteresowań informatycznych i technicznych uczniów poprzez wzbogacanie i poszerzanie wiedzy informatycznej, kształtowanie uzdolnień uczniów, umiejętności myślenia, wyciągania wniosków, rozwiązywania postawionych problemów i samokształcenia.

Uczniowie w czasie zajęć :

  • przyswajają podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z komputera i sieci;
  • rozwijają zainteresowania, uzdolnienia informatyczne;
  • kształcą umiejętność: wyszukiwania, gromadzenia, porządkowania i wykorzystywania potrzebnych informacji z różnych źródeł;
  • rozwijają kluczowe kompetencje, takie jak myślenie algorytmiczne;
  • rozwijają umiejętność logicznego myślenia, wyobraźni, intuicji i wnioskowania;
  • umacniają wiarę we własne siły podczas nauki kodowania i programowania;
  • wymieniają się zdobytą wiedzą, pomysłami i doświadczeniami.

Przy wykorzystaniu nowoczesnych pomocy dydaktycznych proces uczenia staje się ciekawszy i przyjemniejszy dla uczniów.

Skip to content