Laboratoria Przyszłości – Projekt MEN

W tym roku szkolnym 20021/2022 nasza szkoła przystąpiła do projektu Laboratoria Przyszłości.

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Dzięki inicjatywie uczniowie już na poziomie szkoły podstawowej mogą nabyć wiedzę
i umiejętności przydatne w późniejszej pracy naukowej i zawodowej. Co istotne, projekt MEN zakłada, że realizacja celu inicjatywy doprowadzi do „upraktycznienia” procesu edukacji – chodzi o to, by uczniowie żywo uczestniczyli w tym procesie, dokonując eksperymentów i tworząc projekty – nie zaś jedynie biernie przyjmowali przekazywane przez nauczycieli dane.

Inicjatywa Laboratoria Przyszłości to pomoce naukowe, które przyczynią się do ukształtowania
i rozwoju kompetencji z zakresu kierunków STEAM – nauki, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki – u uczniów szkół podstawowych. Pakiety podstawowe to nowoczesne produkty, takie jak: drukarki 3D, mikrokontrolery czy kamery cyfrowe, aparaty fotograficzne, mikroporty z akcesoriami, oświetlenie do realizacji nagrań, statyw z akcesoriami, gimbal, szkolna stacja lutownicza z gorącym powietrzem.

Z dniem 1 września 2022 roku szkoła będzie wyposażona w wyżej wymieniony sprzęt i uczniowie na zajęciach będą mogli korzystać z tych zasobów.

Skip to content