Lista kandydatów zakwalifikowanych -WYNIKI REKRUTACJI

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I, została umieszczona dla Państwa do wglądu w szatni szkolnej.

Rodziców kandydatów zakwalifikowanych prosimy o uzupełnienie potwierdzenia woli i dostarczenia druku do sekretariatu szkoły lub umieszczenie w skrzynce podawczej znajdującej się przy głównym wejściu do budynku szkoły.

Druk potwierdzenia woli – klasa I potwierdzenie_woli_klasa_I

Termin złożenia druku potwierdzenia woli od dnia 21 marca do dnia 26 marca 2024 r. do godziny 15.00.

Brak złożonego dokumentu potwierdzenia woli skreśla kandydatów z listy uczniów zakwalifikowanych.

Skip to content