Świetlica – informacje

Świetlica  Szkoły Podstawowej  nr 2  im. Kazimierza Brodzińskiego w Bochni

pracuje w godzinach od 7.00 do 16.30

 

Mieści się na I piętrze w prawym skrzydle budynku. Posiada dużą sale w której prowadzone są liczne zajęcia:

 

  • zajęcia plastyczno-techniczne;
  • muzyczne;
  • teatralno-taneczne;
  • ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej;
  • zajęcia sportowe;
  • podstawy pracy z komputerem; – organizowane są spacery oraz wycieczki po okolicy;

 

Adres świetlicy:

32-700 Bochnia, ul. Oracka 6;

tel. 014 648 00 78 wew; 12;

Do świetlicy uczęszczają dzieci młodsze z klas 0-III, których rodzice pracując nie mogą zapewnić im opieki. Azyl znajdują również starsi uczniowie z klas IV-VI czekający na autobus lub zajęcia dodatkowe. Aby zapisać ucznia na zajęcia w świetlicy rodzic na początku roku szkolnego wypełnia kartę zgłoszeniową. Wychowankowie świetlicy biorą udział w różnych konkursach na terenie szkoły i poza nią.

Skip to content