Prawa Dziecka

  

Czy wiedzieliście, że prawa dziecka to jedna z kategorii zaliczanych do szerokiej grupy praw człowieka, które przysługują każdemu z nas tylko dlatego, że jesteśmy ludźmi. Do praw człowieka zaliczane jest m.in. prawo do życia, wolności, edukacji – są one powszechne, a więc takie same dla wszystkich, przyrodzone, czyli istnieją niezależnie od woli władzy, i niezbywalne – czyli nikt nie może ich ludziom odebrać.

Podobnie jest z prawami dziecka: przysługują one każdemu dziecku bez wyjątku i powinny być respektowane przez każdego dorosłego.

Czym są prawa dziecka, kiedy zostały uchwalone i jakie akty prawne dotyczące praw dziecka obowiązują obecnie dowiecie się z dzisiejszch zajęć.

Zapraszamy!

 

 

Prezentacja Prawa Dziecka

https://www.youtube.com/watch?v=hbfLxqiefqw

Piosenka o prawach dziecka :

https://www.youtube.com/watch?v=SJgGFpxh6kY&feature=youtu.be

 

Prezentacje multimedialna Janusz Korczak – pedagog serca

https://www.youtube.com/watch?v=7VRbQKp7_nQ

https://www.youtube.com/watch?v=CSHNo746qKo

 

Konwencja o Prawach Dziecka- prezentacja 

https://www.youtube.com/watch?v=ruxHXFLpgck

 

Wszystko o prawach Dziecka- prezentacja

 https://www.youtube.com/watch?v=df9AMjVApmk

  

Prawa i obowiązki 

https://www.youtube.com/watch?v=rAbrT8Fcxqo

 

Mam prawo! Kampania informacyjna na rzecz praw dzieci niepełnosprawnych

https://www.youtube.com/watch?v=P5FFbkUc3Ew

 

Piosenka o prawach dziecka:

https://www.youtube.com/watch?v=1NPR21aZPT4  

Zabawa muzyczna Zygzak:

https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs&feature=youtu.be

Praca plastyczna :

Maski z opakowań po jajkach

https://ekodziecko.com/maski-z-opakowania-na-jajka

Bronię swoich praw:

bronie swoich praw printout

Opowiadanie edukacyjne:

bdz prawa dziecka printout 1

 

Skip to content