Projekt „Złote Szkoły NBP”

Nasza szkoła po raz drugi została zgłoszona do udziału w projekcie Złote Szkoły NBP.

Temat przewodni II edycji: Bezpieczni w finansach osobistych.

Dlatego w dniach 01.03 – 23.03 2022 roku nasi uczniowie realizowali zadania związane z tym projektem.

Zadanie 1 – „warsztat uczniowski”

Zadanie 2 – „ lekcja z ekonomią”

Zadanie 3 – „ debata”

Drużynę Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej tworzyły: jedna uczennica klasy VIII A, cztery uczennice klasy VIII C, trzy z klasy VII A i dwie z klasy VII C. Opiekunami drużyny byli: mgr Zbigniew Solak, mgr Małgorzata Buszko, mgr Małgorzata Śliwa, mgr Natalia Wełna.

Zakres tematyczny II edycji projektu Złote Szkoły NBP obejmował następujące zagadnienia:

 • Gotówka jako powszechnie akceptowana metoda płatności w Polsce. Jak bezpiecznie korzystać z gotówki i rozpoznawać zabezpieczenia polskich banknotów?
 • Podstawowe zasady bezpieczeństwa w trakcie korzystania z bankowości elektronicznej i mobilnej.
 • Ochrona danych i pieniędzy przed cyber zagrożeniami. Jakie konsekwencje finansowe niesie kradzież tożsamości?
 • Zagrożenia związane z produktami finansowymi oferującymi wysoką stopę zwrotu.
 • Bezpieczne przechowywanie pieniędzy. Jak są chronione depozyty w bankach?
 • Ryzyko pułapki rosnącego zadłużenia. Co trzeba wiedzieć o szybkich pożyczkach?
 • Sztuka zawierania zobowiązań finansowych. Jak korzystać z praw konsumenckich przy podpisywaniu umów?

„Warsztat uczniowski” i „lekcja z ekonomią” to zadania realizowane przez uczniów i nauczycieli w dniach 1 – 18.03.2022 roku, natomiast debata odbyła się 15.03.22 roku.

W zadaniu pierwszym uczennice zrealizowały trzy projekty na temat:

-Jak rozpoznać zabezpieczenia polskich banknotów?

-Jak bezpiecznie przechowywać pieniądze?

-Ubezpieczenia – co warto o nich wiedzieć.

Po opracowaniu zadań ich wyniki zostały zaprezentowane uczniom. Uczennice przygotowały prezentację i referat na temat zabezpieczenia polskich banknotów. W kolejnych dwóch warsztatach przeprowadziły wywiad wśród koleżanek i kolegów i zebrały pytania jakie nurtują rówieśników w obu tematach. Następnie przygotowały się i odbyły spotkanie ze specjalistami z danych dziedzin. Potem w interesujący sposób przedstawiły zebrane informacje.

Zadanie drugie to lekcje przeprowadzone przez nauczycieli z udziałem Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej. Zostało zrealizowanych w sumie 15 lekcji w różnych klasach i na różnych przedmiotach łącząc j. polski, j. angielski, matematykę, chemię, historię czy godziny wychowawcze z elementami ekonomicznymi. Oto tematy:

– Jak pożyczać, aby nie wpaść w spiralę pożyczek?

– Co należy wiedzieć o pożyczkach

– Banki a parabanki

– Jak mądrze pożyczać gotówkę?

– Historia pieniądza

– Z czego zrobione są pieniądze i jak bezpiecznie się z nimi obchodzić?

– Banking and money

– Pieniądze jako motyw literacki

Zadaniem trzecim była debata przeprowadzona w dniu 15.03.2022 roku – we wtorek. Do udziału w tym wydarzeniu zostały zaproszone również klasy ósme z innych szkół podstawowych naszego miasta i przybyły delegacje z czterech bocheńskich placówek. Łącznie w naszym przedsięwzięciu wzięło udział 209 uczniów. Aby pomieścić w bezpiecznych warunkach tak dużą liczbę osób debata została przeprowadzona na boisku sportowym.

Temat przewodni debaty brzmiał: „Bezpieczni w finansach osobistych, czyli jak bezpiecznie przechowywać i pożyczać pieniądze”. Uczniowie postanowili, że przygotowana przez nich debata zostanie przeprowadzona w wersji „za i przeciw”; zostały przez nich opracowane tezy, z którymi mieli się zmierzyć uczestnicy debaty. Głównym celem debaty było wypracowanie stanowiska o wartości oszczędzania, a jeżeli decydujemy się na kredyt to po odpowiedzialnym przemyśleniu celowości takiego działania. Aby wprowadzić uczestników spotkania w temat debaty został przedstawiony referat, który przybliżył młodzieży wiedzę na temat: oszczędzania, inflacji i sytuacji, w których dochodzić może do utraty pieniędzy, np. kradzież pieniędzy z konta internetowego, atak phishingu czy dokonanie błędnego przelewu. Uczestnicy spotkania bogatsi w nowe wiadomości przystąpili do debaty prowadząc dyskusję nad następującymi tezami:

 • Warto przechowywać oszczędności w banku,
 • Pieniądze w banku są bezpieczne,
 • Warto brać kredyt na realizację swoich celów,
 • Powinno się inwestować pieniądze,
 • Kredyt bierzemy w walucie, w której otrzymujemy wynagrodzenie,
 • Szybkie pożyczki i chwilówki są niebezpieczne,
 • Pożyczki w innych instytucjach niż banki mogą być opłacalne,
 • Przechowywanie pieniędzy w domu jest nieodpowiedzialne.

Wypowiedzi na temat tez było wiele, młodzież bardzo zaangażowała się w debatę, a zwolennicy „za” albo „przeciw” próbowali przekonać oponentów do swoich racji używając racjonalnych i wyważonych argumentów. Po dyskusji przyszedł czas na głosowanie. Uczniowie oddając głos mieli zdecydować „Brać kredyt czy oszczędzać”. W głosowaniu brali udział wszyscy zaproszeni goście i wyniki pokazały, że 174 uczniów opowiedziało się za oszczędzaniem, a tylko 35 z nich zdecydowało, że lepiej jest ubiegać się o kredyt. Podczas gdy głosy były liczone pan dyrektor mgr Zbigniew Solak zabrał głos i podsumował debatę, ale też przekazał kilka informacji na temat samego programu Złote Szkoły NBP.

Skip to content