REKRUTACJA 2023/2024 KLASA I

REKRUTACJA 2023/2024

 

KLASA I

Informacja do rodziców dzieci przynależnych do obwodu szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Bochni serdecznie zaprasza Rodziców uczniów z rocznika 2016 do zapisu swojego dziecka do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024.

Karty zgłoszeń dzieci z obwodu szkoły należy złożyć w terminie od 20 do 28 lutego 2023 r.  w skrzynce podawczej znajdującej się przy głównym wejściu do szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia obiektu szkolnego 700 – 2000. Karty zgłoszeń dostępne w zakładce REKRUTACJA 2023/2024 KLASY I lub w Biuletynie Informacji Publicznej (strona szkoły).

 

Informacja dla rodziców dzieci spoza obwodu szkoły

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wolne miejsca w klasach pierwszych dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły. Zgodnie z terminarzem rekrutacji, ustalonym w zarządzeniu Burmistrza Miasta Bochnia, rodzice składają wnioski od dnia 1 marca do 21 marca 2023 r. do godz. 1500 w skrzynce podawczej znajdującej się przy głównym wejściu do szkoły. Wnioski dostępne w zakładce REKRUTACJA 2023/2024 KLASY I lub w Biuletynie Informacji Publicznej (strona szkoły).

 

Bardzo prosimy o rzetelne wypełnianie dokumentacji oraz podpis obydwojga rodziców we wniosku.

Skrzynka podawcza jest codziennie opróżniana przez pracowników sekretariatu szkolnego. W razie złożenia niekompletnej dokumentacji pracownik sekretariatu będzie kontaktował się telefonicznie z Państwem w celu uzupełnienia dokumentacji.

Poniżej zamieszczona dokumentacja rekrutacyjna.

Zarządzenie_BMB_terminy_rekrutacji_klasa_I

rozporządzenie_MEiN_postępowanie_rekrutacyjne

obwody_szkół_podstawowych

zgłoszenie_klasa_I_uczniowie_obwodowi

wniosek_klasa_1_2023_2024

Skip to content