Rekrutacja do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2024/2025

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kazimierza Brodzińskiego w Bochni ogłasza rekrutację do świetlicy szkolnej w terminie

od 15 maja 2024 r. do 10 czerwca 2024 r. na rok szkolny 2024/2025

Prosimy o rzetelne wypełnianie druku oraz podpisy obojga rodziców.

Druki należy wrzucić do skrzynki podawczej szkoły znajdującej się po lewej stronie przy głównym wejściu do szkoły.

Druk do pobrania -> Karta zgłoszenia ucznia do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2024-2025

Wyniki rekrutacji zostaną wywieszone 17 czerwca 2024 r. na tablicy informacyjnej w szatni szkolnej.

UWAGA! W roku szkolnym 2024/2025 dzieci z oddziałów przedszkolnych nie są objęte opieką świetlicową, lecz zajęciami opiekuńczymi prowadzonymi przez nauczycieli oddziałów przedszkolnych.

 

Skip to content