Szkolenia z zakresu TIK

Nauczyciele Naszej Szkoły w roku szkolnym 2021/2022 wzięli udział w następujących szkoleniach:

  •  „Lekcja Enter!” – Fundacja Kuźnia Talentów;
  • „Indywidualizacja pracy z uczniami z wykorzystaniem TIK. Aktywna Tablica 2022”;
  • „Wykorzystanie narzędzi TIK podczas zajęć rewalidacyjnych.” –  EduKaPol Szkolenia;
  • „Efektywne zajęcia z pomocy psychologiczno – pedagogicznej z TIK. Aktywna Tablica 2022”;
  • „Grant na edukację zdalną.” – Małopolskie Centrum Edukacji.
Skip to content