Wycieczka do Ogrodu Botanicznego oraz Ogrodu Doświadczeń w Krakowie

W środę 8 czerwca 2022 r., uczniowie klas Ia i Ib pod opieką nauczycieli wzięli udział w wycieczce edukacyjnej do Ogrodu Botanicznego oraz Ogrodu Doświadczeń w Krakowie. Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu „Poznaj Polskę”.

Pierwszym punktem planu naszej wycieczki była wizyta w Ogrodzie Botanicznym, a jej celem stworzenie warunków do bliskiego, bezpośredniego kontaktu pierwszoklasistów z otaczającą przyrodą, uwrażliwienie na jej piękno, a także na potrzebę jej ochrony. Założony w 1783 roku Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego jest obecnie najstarszym tego typu obiektem w Polsce, gromadzi dziś tysiące okazów roślin na powierzchni prawie 10 ha.

Przed zwiedzaniem uczniowie zostali podzieleni na trzy grupy, a następnie wraz z przewodnikami odbyli „podróż” po najciekawszych miejscach Ogrodu. Spacerując alejkami, podziwiali ekspozycje kolekcji roślin, krzewów oraz drzew. Dowiedzieli się wielu ciekawych informacji o pochodzeniu, budowie, wymaganiach siedliskowych i znaczeniu spotkanych roślin. Uczestnicy wycieczki mieli okazję zobaczyć m.in. alpinarium, najstarszy w Polsce kompleks szklarni z bogatą kolekcją roślin tropikalnych.

Kolejnym etapem wycieczki był Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie. To miejsce niezwykle ciekawe. Po przekroczeniu bram parku przenieśliśmy się do krainy wyobraźni – ekspozycja parku była w pełni interaktywna i pozwalała wszystkimi zmysłami w połączeniu z zabawą poznać szereg najróżniejszych praw fizyki. Każde z urządzeń, a było ich około 60, prezentowało jedno lub kilka zjawisk fizycznych. Spirale, pryzmaty, tarcza Newtonowska, peryskop, kalejdoskop, wahadła magnetyczne to tylko niektóre atrakcje ukryte w tym miejscu. Było też coś dla fanów kosmosu, bowiem znajdował tam się model układu słonecznego oraz zegar słoneczny. Sporo emocji dostarczyła zabawa na ruchomej platformie pokazująca działanie siły bezwładności. Na obrzeżach ogrodu poszukiwaliśmy dobrej drogi do wyjścia w labiryncie zwanym „Lem-biryntem”. Ciekawą atrakcją był również Geo – gródek, w którym znajdowało się 17 różnych rodzajów skał, obecnych w architekturze Krakowa. Podopieczni wzięli udział w warsztatach edukacyjnych pt. „Fizyka balonika”, w czasie których prezentowano różne zaskakujące eksperymenty z wykorzystaniem balonika. Baloniki były nadmuchiwane, przebijane, podpalane, zgniatane, stanowiły napęd poruszający się po ziemi i w powietrzu. Największym zainteresowaniem okazał się seans pt. „ Halo Ziemia” w kopule Planetarium kształtem przypominającym igloo, gdzie dzieci w wygodnych fotelach obejrzeli opowieść o tym, jak ludzie próbowali i próbują komunikować się ze sobą. Wycieczka dobiegła końca, a wszyscy zgodnie stwierdzili, że była bardzo udana i pełna wrażeń. (JT)

Skip to content