Wyniki rekrutacji do świetlicy szkolnej, na zajęcia opiekuńcze oraz przydział uczniów klas I i oddziałów przedszkolnych

 

WYNIKI REKRUTACJI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ ORAZ NA ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE DLA DZIECI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Listy uczniów przyjętych do świetlicy szkolnej, dzieci z oddziałów przedszkolnych na zajęcia opiekuńcze oraz przydział do klas I i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2023/2024 zostały umieszczone do wglądu w szatni szkolnej.

Skip to content