Zgłoszenia dzieci z oddziału przedszkolnego na zajęcia opiekuńcze na rok 2023/2024

Dzieci z oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2023/2024 nie będą objęte opieką świetlicy szkolnej,

lecz dodatkowymi zajęciami opiekuńczymi prowadzonymi przez wychowawców oddziałów przedszkolnych od zakończenia zajęć do godziny 16:15.

Karta zapisu dziecka z oddziału przedszkolnego na zajęcia opiekuńcze do pobrania -> karta_przyjęcia_na_zajęcia_opiekuńcze_oddział_przedszkolny

Druki należy wrzucić do skrzynki podawczej szkoły znajdującej się po lewej stronie przy głównym wejściu do szkoły.

Termin zgłoszenia karty zapisu dziecka z oddziału przedszkolnego na zajęcia opiekuńcze od dnia 22 maja 2023 r. do 16 czerwca 2023 r.

Skip to content