Rekrutacja do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2023/2024

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kazimierza Brodzińskiego w Bochni ogłasza rekrutację do świetlicy szkolnej w terminie

od 15 maja 2023 r. do 9 czerwca 2023 r. na rok szkolny 2023/2024

Prosimy o rzetelne wypełnianie druku oraz podpisy obojga rodziców.

Druki należy wrzucić do skrzynki podawczej szkoły znajdującej się po lewej stronie przy głównym wejściu do szkoły.

Druk do pobrania -> karta_zgłoszenia_do_świetlicy_szkolnej_2023_2024

Wyniki rekrutacji zostaną wywieszone 19 czerwca 2023 r. na tablicy informacyjnej przy wejściu do szkoły.

UWAGA! W roku szkolnym 2023/2024 dzieci z oddziałów przedszkolnych nie są objęte opieką świetlicową, lecz zajęciami opiekuńczymi prowadzonymi przez nauczycieli oddziałów przedszkolnych. -> Zgłoszenia dzieci z oddziału przedszkolnego na zajęcia opiekuńcze na rok 2023/2024

Skip to content