232 rocznica uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja!

Dnia 28 kwietnia 2023 roku w naszej szkole odbył się uroczysty apel poświęcony 232 rocznicy uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja.

Apel rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru, flagi państwowej oraz odśpiewaniem hymnu państwowego. Montaż słowno – muzyczny o patriotycznej wymowie przedstawili uczniowie klas 4a i 4c pod opieką wychowawców – pani Natalii Wełny i pani Katarzyny Widły.

Oprawę muzyczną przygotowała pani Marzena Białka, natomiast dekorację pani Dorota Dobranowska.

Uczniowie poprzez wiersze i piosenki zaprezentowali ważne fakty w dziejach Polski. Przypomnieli okoliczności powstania pierwszej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. To właśnie 3 maja 1791 roku Sejm Wielki, zwany też Czteroletnim uchwalił pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną ustawę zasadniczą.

Akademia przygotowana przez czwartoklasistów była wspaniałą okazją do pielęgnowania patriotyzmu oraz cenną lekcją historii.

Skip to content