Czujesz się ofiarą? – powiedz o tym innym.

Pod tym hasłem odbyło się w dniu 8 czerwca spotkanie uczniów klas V  – VIII z bocheńskimi policjantami aspirantem Pawłem Piotrowiczem oraz starszym aspirantem Mirosławem Mikulskim. Podczas prelekcji omawiana była tematyka zawiązana z cyberprzemocą i hejtem w sieci. Policjanci zapoznali uczniów
z przepisami prawnymi, przypomnieli, że  odpowiedzialność za łamanie prawa w Internecie dotyczy również nieletnich. Młodzi  ludzie muszą mieć świadomość, że w sieci nie da się być anonimowym
i każdy odpowiada za publikowane treści.

Podczas spotkania przypomniano, że obrażanie, poniżanie, nękanie, groźby stanowią naruszenie prawa, za które młodzież może być pociągnięta do odpowiedzialności nawet przed sądem rodzinnym. Nasi goście podkreślali w rozmowach z uczniami, jak ważne  jest odpowiednie korzystanie z mediów, aby nie stało się narzędziem agresji wobec innych osób. Przedstawiane w trakcie spotkań filmy
z zasobów Komendy Głównej Policji uatrakcyjniły prelekcję.

Skip to content