Lista kandydatów zakwalifikowanych- Oddział przedszkolny -WYNIKI REKRUTACJI

Lista kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych, została umieszczona dla Państwa do wglądu w szatni szkolnej.

Rodziców kandydatów zakwalifikowanych prosimy o potwierdzenie woli za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji dostępnego pod adresem:

https://przedszkola-bochnia.nabory.pl/

Termin potwierdzenia woli od dnia 3 kwietnia 2024 r. od godz. 1400 do dnia 8 kwietnia 2024 r. do godziny 1500.

Brak potwierdzenia woli skreśla kandydatów z listy zakwalifikowanych.

Skip to content