REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 2024/2025 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PRZEDSZKOLI
I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W BOCHNI NA ROK SZKOLNY 2024/2025

W dniu 6 maja 2024 r. rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca i odbywać się będzie wyłącznie do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Bochni, w których są wolne miejsca.

Rekrutacja przeprowadzona będzie za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji znajdującego się pod adresem:

https://uzupelniajaca-przedszkola-bochnia.nabory.pl/

Rekrutacja uzupełniająca w systemie elektronicznym NABO będzie trwać do 13 maja 2024 r.
do godz. 15.00
,
po czym system zostanie zamknięty.

W portalu dla rodziców zostały zamieszczone zasady, kryteria, harmonogram rekrutacji, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz oferty poszczególnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w których są wolne miejsca, opis ich lokalizacji oraz dane liczbowe o wolnych miejscach w poszczególnych grupach wiekowych, które pozwolą na prosty i przemyślany wybór placówek.

W przypadku problemów z dostępem lub użytkowaniem systemu w każdym przedszkolu lub szkole udzielana jest pomoc techniczna. Tam też należy kierować ewentualne zapytania związane z rekrutacją.

Skip to content