Cztery pory roku w poezji dziecięcej

30 kwietnia 2021 r. w naszej szkole zrealizowana została lekcja  innowacyjna

„Cztery pory roku w poezji dziecięcej” –  cykl wiosenny

Uczniowie klasy 3 a bardzo dobrze przygotowali się do tej lekcji, czytając poezję dziecięcą związaną z wiosną. Na początku lekcji  wysłuchali przeczytanego przez nauczyciela wiersza, następnie odpowiadali na zadawane pytania. Po czym nastąpiła prezentacja prac plastycznych na temat przeczytanego tekstu wiersza. Omawialiśmy również sposoby spędzania wolnego czasu o tej porze roku. Uczniowie wymieniali gry i zabawy w które można się bawić wiosną. Podczas tej lekcji dzieci czytały i recytowały przygotowane przez siebie wiersze. 

Podczas tej lekcji gościliśmy Panią Wicedyrektor Martę Gawędę.

Bardzo dziękuję za obecność.

Dziękuję  również za pomoc wszystkim rodzicom, którzy przygotowali swoje dzieci do  innowacji pedagogicznej na temat czterech pór roku w poezji dziecięcej. Dzięki tej innowacyjnej lekcji uczniowie poznają autorów wierszy, którzy zajmują się tematyką związaną z porami roku, z przyrodą, kształtują piękne czytanie, rozwijają pamięć poszerzają wiadomości o porach roku i zmianach zachodzących w przyrodzie.

Lekcję przeprowadziła: Katarzyna Cygnarowicz – Nauczyciel współorganizujący kształcenie w klasie 3a

Skip to content