„DWÓJKA” PAMIĘTA…

„Świadomość własnej przeszłości
pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń,
by przekazać innym wspólne dobro – Ojczyznę.”
Jan Paweł II

W roku 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej i 75. rocznicy Powstania Warszawskiego Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 2 w Bochni, pod kierunkiem opiekunów Pań Agnieszki Kołacz i Edyty Szpisak po raz drugi włączył się w ogólnopolską akcję „BohaterON – włącz historię”, mającą na celu wyrażenie wdzięczności i pamięci poprzez pisanie listów i kartek do uczestników Powstania Warszawskiego.

Przedsięwzięcie to wpisuje się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta” mającej na celu uwrażliwienie młodego pokolenia na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej niepodległości.

Mamy nadzieję, że ta wyjątkowa lekcja historii przyczyni się do budowania prawdziwie patriotycznej postawy naszych uczniów.

004bohater

002bohater

003bohater

 

Skip to content