I Bocheńska Wigilia dla potrzebujących

„Nie pytaj, co mogę uzyskać od innych,

ale zamiast tego, jaki mam dar,

który może lepiej służyć innym”

David Vosburg

W niedzielę 11 grudnia o godz. 13-tej w zimowej scenerii na Placu Sanktuaryjnym odbyła się I Bocheńska Wigilia dla potrzebujących.  Członkowie naszego Szkolnego Koła Wolontariatu pod opieką nauczycieli włączyli się w przeżycie tego  wyjątkowego spotkania, kierując słowa życzeń i śpiewu kolęd  do licznie zebranych  uczestników.

Chociaż większość dzisiejszych ludzi jest motywowana tym, co otrzymują w zamian, w  aszej szkolnej działalności wolontaryjnej  uczymy  się pomagać innym bez oczekiwania spłaty; albowiem otrzymujemy odpłatę z radości i spełnienia na niezliczone inne sposoby. (AO)

Skip to content