Magiczna Moc Bajek – podsumowanie

Kończymy przygodę z projektem „Magiczna moc bajek”, który w tym roku szkolnym został przeprowadzony w klasie 3A. W drugim semestrze zrealizowaliśmy następujące moduły:

 TRADYCJA – przekazywanie z pokolenie na pokolenie obyczajów, zachowań, norm społecznych
i wierzeń.

– Poznajemy nasz region: zapoznanie dzieci z historią naszego regionu, zabytkami, budzenie uczuć patriotycznych; wyjście do Muzeum Stanisława Fischera – warsztaty o zwyczajach wielkanocnych; Galeria Biała – warsztaty ceramiczne.

 EMPATIA, WRAŻLIWOŚĆ – umiejętność rozumienia emocji innych osób, przyjęcia ich punktu widzenia.

– „Drzewko życzliwości”- umieszczenie życzliwych pozdrowień i miłych słów na listkach drzewka, które dostępne było dla całej społeczności szkolnej;

– „Uśmiechnięte buźki”- rozdawanie symboli życzliwości młodszym uczniom naszej szkoły.

 PIĘKNO I OCHRONA PRZYRODY – pozytywna wartość estetyczna, ideał estetyczny – coś co zachwyca.

– „Razem ratujemy pszczoły!”- warsztaty pszczelarskie w pasiece w Chodenicach, pogadanka o życiu pszczół na podstawie książki Piotra Sochy pt. „Pszczoły”;

– „Dbaj o przyrodę, zakręcaj wodę”- zajęcia warsztatowe, zabawy badawcze, uświadomienie dzieciom znaczenia wody w przyrodzie i konieczności jej oszczędzania.

 MIŁOŚĆ, RODZINA, PATRIOTYZM – głębokie uczucie, silna więź. Wartości patriotyczne ogniskują wiele innych wartości. Przede wszystkim: miłość, wolność, odpowiedzialność, sprawiedliwość, solidarność, rodzinę, honor, wierność, pracę, szacunek, dobre obyczaje. Bez tych wartości trudno budować jakąkolwiek wspólnotę.

– Szlakiem niedźwiedzia Wojtka – opowieść o niezwykłej przyjaźni niedźwiedzia Wojtka z polskimi żołnierzami – zajęcia biblioteczne w oparciu o książkę Łukasza Wierzbickiego pt. „Dziadek
i niedźwiadek”;

– Rodzina to najlepsza drużyna – Dzień Mamy oraz Dzień Taty.

(I.D.)

Skip to content