Parę słów o Bocheńskiej Dwójce

Stowarzyszenie „Bocheńska Dwójka” powstało w 2010 roku z inicjatywy dyrekcji i nauczycieli uczących w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Kazimierza Brodzińskiego w Bochni. Jego członkami są nauczyciele, pracownicy administracji oraz rodzice uczniów.

Stowarzyszenie w istotny sposób włącza się w nurt życia szkoły oraz przygotowanie szkolnej młodzieży do prezentowania w przyszłości społecznych i patriotycznych postaw. Czynnie wspiera młodzież szkolną oraz grono pedagogiczne w organizacji szeregu uroczystości związanych z chlubnymi wydarzeniami historii Polski. Organizuje akcje charytatywne, promuje postawy zdrowego stylu życia, uczy ciekawych sposobów spędzania wolnego czasu oraz otwartości na potrzeby drugiego człowieka.

Skip to content