Projekt „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”

Oddział przedszkolny 0 b bierze w tym roku udział w ogólnopolskim projekcie „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”. Centralną ideą projektu jest „wędrówka” jednego z przedszkolnych pluszaków po domach wszystkich dzieci.

Dzieci wraz z rodzicami czytają misiowi wybraną polską baśń, bajkę, legendę, wiersz. Zadaniem dzieci jest również stworzenie ilustracji do wybranego utworu. W czasie swojej podróży po domach  miś „Teddy”, bo tak nazwały go dzieci, poznaje wiele fascynujących historii. Kolejnym zadaniem dzieci było przygotowanie gry dydaktycznej. Dzieci zostały zachęcone, aby do skonstruowania gry wykorzystać surowce wtórne. Gry dydaktyczne uczą poszanowania przyjętych norm, umożliwiają współdziałanie, uczą dyscypliny oraz sprzyjają uspołecznieniu. Mały Miś podjął ważny dla dzieci temat: wygrywania i przegrywania, oraz nauczył przedszkolaki, jak ważna jest umiejętność czekania na własną kolej. Przedszkolak zrozumie, że zabawa
w zespole wymaga przyjęcia pewnych ogólnych zasad, których nie można zmienić w trakcie gry tylko dlatego, że tak byłoby wygodniej jednemu
z grających.( IL)

20211119 092106

20211119 092129

20211119 093309

20211119 093315

20211119 093319

20211119 095127

20211119 095145

Skip to content