Złote Szkoły NBP

„Nie istnieje wielki talent
bez wielkiej siły woli”

Honore de Balzac

Osiągnięcia Naszych Uczniów cieszą niezmiernie. Wysokie wyniki naukowe budują dobry wizerunek szkoły, motywują do dalszego działania, są świadectwem wytężonej i rzetelnej pracy. W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie uczestniczyli w różnych programach i projektach edukacyjnych. Niejednokrotnie odnosili sukcesy, które miło nam zaprezentować.

zsnbp02

Złote Szkoły NBP to ogólnopolski program popularyzujący wiedzę ekonomiczną w środowiskach szkolnych. Ideą programu jest przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się w świecie finansów. Program aktywizuje nauczycieli i uczniów do podejmowania zespołowych inicjatyw na rzecz swojej szkoły i najbliższego otoczenia przybliżających zagadnienia ekonomiczne w nowatorski i przystępny sposób. Zespoły nazwane Drużynami Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej ubiegały się o tytuł „Złotej Szkoły NBP”, a tworzyli ją : Zbigniew Solak i Małgorzata Śliwa (nauczyciele) oraz uczniowie z klasy VIIIC Martyna Jaremko, Gabriela Bartyzel, Jakub Capik, Andżelika Flak, Wiktoria Artyszuk i Zuzanna Skarżyńska. Dzięki udanej pracy zespołowej Szkoła uzyskała taki tytuł nadany przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego prof. Adama Glapińskiego.

Nasz uczeń stypendystą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Maksymilian Kokoszka, uczeń klasy 6a, otrzymał stypendium w ramach projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – Regionalny Program Stypendialny wsparcia uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języka obcego nowożytnego i matematyki. Nagroda została przez Maksymiliana przeznaczona na rozwijanie umiejętności oraz pasji, szczególnie w zakresie informatyki i programowania.

Dziękujemy Uczniom i serdecznie gratulujemy. Życzymy dalszych sukcesów w rozwijaniu swoich talentów i zainteresowań.

Skip to content