Archiwum

„Sławić wszystko, co polskie,

Kochać swój naród,

Czcić jego przeszłość

I wierzyć w jego przyszłość.”

 

H. Sienkiewicz

Nasza szkoła przywiązuje dużą uwagę do kształcenia patriotycznych postaw swoich wychowanków. Czyniła i czyni to ucząc o narodowych dziejach, pielęgnując język ojczysty, wychowując i przygotowując swych uczniów do roli odpowiedzialnego człowieka i obywatela. Ojczyzna to nasza polska ziemia, aby ją kochać, trzeba ją poznać i to nie tylko taką, jaka jest dzisiaj. W związku z tym nasi uczniowie uczestniczą w wielu przedsięwzięciach patriotycznych.

 

24 września 2016 r. pod Wawelem miała miejsce podniosła uroczystość, w której wzięli udział przedstawiciele naszego SU wraz z dyrekcją szkoły. Nisza kamienia węgielnego pomnika Armii Krajowej została uzupełniona kolejnymi ziemiami z pól bitewnych i akcji AK. Szóstoklasiści wraz z Panem Stanisławem Wieciechem złożyli w niszy ziemię z Grabiny i Rajbrotu.

 

27 września 2016r. uczniowie naszej szkoły wraz z Panem Dyrektorem oraz opiekunem samorządu Panią Agnieszką Cholewą- Bajdą wzięli udział w uroczystości poświęconej 77. rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego. Uczestniczyli w montażu słowno-muzycznym, w którym uczniowie gimnazjum przedstawili dzieje Polskiego Państwa Podziemnego. Udział we wspomnianych wyżej uroczystościach był dla naszych wychowanków wielką lekcją historii i patriotyzmu. Obowiązkiem każdego Polaka bowiem jest pamiętać o tych, którzy udowodnili, że Rzeczpospolitej nie uda się wymazać z mapy Europy i świata. (AB)