Kontakt

mgr Marta Gawęda
Stanowisko:
Z-ca dyrektora szkoły